Välkommen!

Denna blogg är ett försök att starta upp ett nätverk/kontaktforum för de idella ridledarna i Norrbotten - det är dock ni ridledare som måste stå för arbetet att hålla den levande...

måndag 26 september 2011

Ridläraryrket - dåtid, nutid framtid...

Råkade av en händelse hitta (på nätet) en intressant studie som beräknas genomföras 2011/2012. Av vem framgår tyvärr inte...  Sätter dock in en länk till pdf-filen eftersom jag tycker att den tar upp en hel del intressanta saker.

Tanken med studien är bl.a att kartlägga ridskoleproffessionen ur ett historiskt perspektiv men även att se på vilka utmaningar som finns inför framtiden.

Ett litet utdrag ur texten...
"Ridskolornas verksamhet och miljö kan komma att särskiljas beroende på vilket klimat som föreligger inom den sociala miljön. Alla idrotter genomsyras av någon form av kultur som har sitt ursprung utifrån historiska traditioner vilket i sin tur präglar och påverkar föreningarna (Redelius, 2002). Förhållningssätt reproduceras och återskapas kontinuerligt om inte kulturen ifrågasätts och tydliggörs, vilket lätt leder till att både personal och medlemmar socialiseras in i den rådande kulturen. Ridläraren som också i regel arbetar som verksamhetsansvarig för ridskolan har en betydande roll för den atmosfär och kultur som föreligger inom föreningen."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar