Välkommen!

Denna blogg är ett försök att starta upp ett nätverk/kontaktforum för de idella ridledarna i Norrbotten - det är dock ni ridledare som måste stå för arbetet att hålla den levande...

tisdag 20 september 2011

Världens bästa ridskola???

Ovanstående är något som SvRF just nu driver hårt som "slogan" för den svenska ridskolemodellen. Det är en del i marknadsföringen av något man kallar "Framtidens Ridskola".

Är då Svensk Ridskola "världens bästa ridskola"? Ja, egentligen vet då åtminstone inte jag - jag har för liten erfarenhet från ridskolor i andra länder... Dessutom kan man ju fråga sig "bäst i fråga om vad och på vilket sätt?!"

Några av de kriterier man lyfter upp är välutbildad och kunnig personal, lämpliga och välutbildade hästar och ändamålsenliga anläggningar. Alla vi som varit runt på en del av landets ridskolor kan dock konstatera att såväl personal, hästar som anläggningar kan vara av VÄLDIGT varierande kvalité...


Dessutom tror jag att det finns en risk med att hela tiden framhålla att det hela är så fantastiskt bra faktiskt gör att man missar en hel del som händer i omvärlden. Om man redan tycker att det system man har är världsbäst - varför skall man då snegla på andra sätt att göra saker?

Vi HAR något som svensk ridskola ÄR världsbäst på och det är att (vad jag vet) har INGET annat land den kommunala/statliga subvention av ridskoleverksamhet (och av även annan idrottslig verksamhet) som finns i Sverige. Det är något vi skall vara väldigt tacksamma för eftersom utan den skulle många som idag kan prova på ridning inte ha råd att syssla med hästar! Men det är oxå något som jag tycker förpliktigar - klubbarnas styrelser måste verkligen tänka sig för hur de förvaltar dessa pengar och till vad de går!

Om jag fick drömma lite så skulle jag önska att det inom SvRF (såväl förbunds som övriga nivåer) kom igång ordentliga diskussioner kring vad som är verklig kvalité i en häst/ridutbildning, vad som kan vidareutvecklas i fråga om synsätt och metoder, etik och moral när det gäller hästhantering och träning m m. Problemet med att få till stånd detta ligger dock i vilken perception och referensramar människor i organisationen har och vilken vilja man har att faktiskt försöka se bortom dessa. Det måste finnas en verklig VILJA till ett förändrings-/utvecklingsarbete för att detta skall vara möjligt....

Finns den viljan hos SvRF och dess medlemsklubbar??? Ja, jag vet inte... Dessutom vet jag inte hur många klubbar som ens orkar med att börja fundera på dessa saker. Man har fullt upp med att sköta den löpande driften med ofta vikande elevantal och ideellt engagemang. Men frågan är om inte just ovanstående utvecklingsarbete är det ABSOLUT mest viktiga inom ridsporten idag!? Den förändringsovilja som många förknippar SvRF med kanske är en starkt bidragande orsak till att många söker sig till verksamheter utanför SvRFs ramar?

Vad tycker ni andra? Skriv kommentarer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar